IBLabrasive

Blåsing med slipende medier som f.eks. sand eller glass kan av og til være krevende i forhold til mengden avfall og støv. For å unngå sekundæravfall og støvproblemer, er alternativet gjerne tørrisblåsing. Selv om tørris kan benyttes til malingsfjerning, så går det oftest for sakte og krever en stor kompressor. Løsningen ved rensing av forskjellige overflater – fra skånsom og fin renovering av trevirke, til ren malingsfjerning – er blåserensing med granitt eller lava ved hjelp av et vakuuminjeksjonssystem. Med et gjennomsnittlig forbruk av blåsemiddel på ca 25-40kg/time, blir arbeidet med opprydding og generell beskyttelse av arbeidsstedet og omkringliggende miljøer minimert i forhold til andre, mer tradisjonelle metoder. IBLabrasive er luftstyrt, og ved å bruke en dieselkompressor kreves det ingen elektrisitet, noe som gjør det enkelt å blåserense på områder og byggeplasser med begrenset infrastruktur.


For ytterligere å redusere sekundæravfall og/eller støv, så kan IBLabrasive kombineres med en INTELblast tørrisblåsemaskin. Da kommer forbruk av slipende blåsemidler ned mot kun 10-15kg/time.


Industrier og bruksområder er for eksempel:

•Rustfjerning

•Malingsfjerning

•Branrestaurering av treverk og stein samt betong

•Fasaderengjøring der sekundæravfall må minimeres

•Fjerning av bunnstoff på båter


Klik på foto for at se video

Promo-videoer

IBLmini

IBL3000

SISTE NYTT

Fjern sinkaske ved varm-galvanisering

Blås med tørris for å fjerne sinkaske etter varmgalvanisering.


  • Økt lønnsomhet
  • Ingen overflateriper
  • Bedre sluttprodukt

Dysestativ

Hold orden på dine dyser, med det nye dysestativet til IBL3000.


  • Enkel ettermontering
  • Ryddig og praktisk